Η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Jose Luis Oltra