ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Balltown Holdings Public Limited

A+ A A-
21 Ιουν 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (21/06/2017) το ξενοδοχείο "Princess" στην Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία").

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2016. Στην συνέχεια έγινε εκλογή Διοικητικών Συμβούλων, καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017 και έγινε διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.